Fordítói szolgáltatás > Fordító munkáink

Fordítási példák

 • Angol - Magyar fordítás 1
 • Angol - Magyar fordítás 2
 • Angol - Magyar fordítás 3
 • Német - Magyar fordítás 1
 • Német - Magyar fordítás 2
Forrásszöveg:

SUPPLY AGREEMENT

This Supply Agreement (the "Agreement”), effective as of [__________ __, 200_] (the "Effective Date”), is by and between Leland Ltd, a[n] [________] [corporation/limited liability company/partnership] having its principal place of business at ………. ("XXX”), YYYY.(?) having it's principle place of business at […..], [….] …. ("ZZZZ”) (together, each of XXX and ZZZ are referred in this document jointly and severally as the "Supplier”), and WWWW, a Virginia corporation having its principal place of business at ……………. ("WWWW”). WWWW and Supplier are collectively referred to herein as the "Parties” and each individually as a "Party.”

R E C I T A L S:

Whereas, Supplier designs, manufactures, and sells certain Miniature Gas Cylinders more particularly described on Exhibit A attached hereto (the "Products”); and

Whereas, WWWW desires to purchase the Products from Supplier, and Supplier is willing to sell and supply the Products to WWWW (and/or certain designated Ordering Entities), all in accordance with the pricing and other terms and conditions set forth in this Agreement.

Now, Therefore, in consideration of these premises, of the mutual covenants contained herein, and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the Parties agree as follows:

1. Definitions

For purposes of this Agreement, capitalized terms not otherwise defined in this Agreement shall have the meanings set forth in this Article 1.

 1. "Affiliate” – with respect to a specified Party to this Agreement, any individual, association or other entity that directly or indirectly controls, is directly or indirectly controlled by, or is directly or indirectly under common control with such specified Party. For purposes of this definition, "control” (including "controlling,” "controlled by,” and "under common control with”) means owning, voting, or directing the vote of fifty percent (50%) or more of the outstanding voting securities of an entity, or otherwise possessing, directly or indirectly, the power to direct or cause the direction of the management and policies of an individual, association, or other entity, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.
 2. "Applicable Laws” means all applicable common law, statutes, ordinances, rules, regulations, codes, requirements, laws or orders of any Governmental Authority, including Regulatory Laws.
 3. "Business Day” – any day other than (a) Saturday or Sunday or (b) a day on which banks in the United States or Hungary are permitted or required to be closed.
 4. "Confidential Information” – any and all information of a confidential or proprietary nature that may be hereafter disclosed in any form, whether in writing, orally, electronically, or otherwise made available by observation, inspection or otherwise by or on the behalf of WWWW , its Affiliates or any Ordering Entity on the one hand, and Supplier on the other hand (each a "Disclosing Party”) to the other Party or any Ordering Entity (each a "Receiving Party”), including without limitation:
  1. all information that is a trade secret under applicable trade secret law or other legal requirement and any other information that the Disclosing Party treats as confidential or proprietary or that should reasonably be understood to be confidential or proprietary to the Disclosing Party;
  2. all information concerning product specifications, data, know-how, formulae, compositions, processes, designs, sketches, photographs, graphs, drawings, samples, inventions and ideas, past, current and planned research and development, current and planned manufacturing or distribution methods and processes, customer lists, current and anticipated customer requirements, price lists, market studies, business plans, computer hardware, computer software, database technologies, systems, structures and architectures;
  3. all information concerning the business and affairs of the Disclosing Party, its Affiliates or any third party (which includes historical and current financial statements, financial projections and budgets, historical, current and projected sales, capital spending budgets and plans, business plans, strategic plans, marketing and advertising plans, publications, client and customer lists and files, contracts, the names and backgrounds of key personnel and personnel training techniques and materials, however documented), and all information obtained from review of the Disclosing Party's documents or property or discussions with the Disclosing Party regardless of the form of the communication, including any information regarding third party business partners of the Disclosing Party; and
  4. all notes, analyses, compilations, studies, summaries and other material prepared by the Receiving Party to the extent containing or based, in whole or in part, upon any information included in the foregoing.

For purposes of this Agreement, "WWWW Confidential Information” shall mean Confidential Information that is disclosed by WWWW (or its Affiliates or any Ordering Entity) to Supplier, and "Supplier Confidential Information” shall mean Confidential Information that is disclosed by Supplier to WWWW (or its Affiliates or any Ordering Entity)

Célszöveg:

BESZÁLLÍTÓI MEGÁLLAPODÁS

Ez a Beszállítói megállapodás (a továbbiakban: „Megállapodás”), amely [200__________ __, _] hatályos (a továbbiakban: „Hatálybalépés napja”), amely létrejött egyrészről a Leland Ltd, amely [________] [társaság/korlátolt felelősségű társaság/társulás] a székhelye: …………………. (a továbbiakban: „XXX”), a YYYY.(?) a székhelye […………..], [….] ….. (a továbbiakban: „ZZZ”) (a XXX és a ZZZ a továbbiakban jelen Megállapodásban együttesen: „Beszállító”), és az WWWW, egy Virginia-ban bejegyzett társaság között, amelynek székhelye: ………. (a továbbiakban: „WWWW”). Az WWWW és a Beszállító a továbbiakban együttesen: „Felek” illetve egyenként „Fél”.

B E V E Z E T É S:

Tekintettel arra, hogy, a Beszállító a jelen Megállapodás „A” Mellékletében részletesen meghatározott Miniatűr gáz cilinderek (a továbbiakban: a „Termékek”) tervezésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik; és

Tekintettel arra, hogy, az WWWW meg kívánja vásárolni a Termékeket a Beszállítótól, a Beszállító pedig értékesíteni kívánja a Termékeket az WWWW-nek (és / vagy a kijelölt Megrendelőknek), mindezt a jelen Megállapodásban foglalt árakkal és további feltételekkel összhangban.

Így a fentiekre tekintettel, tekintettel a kölcsönösen vállalt kötelezettségekre, valamint azon további jó és értékes megfontolásból, amelyekről Felek értesültek és azokat elegendőnek találták, a Felek az alábbiakban állapodnak meg:

1. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

A jelen Megállapodás értelmezésében, a nagybetűvel kezdődő fogalmak az 1. Cikkelyben meghatározott jelentéssel bírnak, kivéve amennyiben jelen Megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik.

 1. „Kapcsolt vállalkozás” – a jelen Megállapodást kötő Fél vonatkozásában bármely magánszemély, társaság vagy egyéb szervezet, amely közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi, közvetlenül vagy közvetve ellenőrizve van, vagy az adott Féllel együttesen van közvetlen vagy közvetett ellenőrzés alatt. Az „ellenőrzés” fogalom-meghatározása céljából (beleértve az „ellenőriz”, „ellenőrzi” és „együttes ellenőrzés alatt” kifejezéseket) ez valamely jogi személy vagyonának, szavazatának vagy igazgatásának az ötven százalékának (50%) vagy nagyobb részének történő ellenőrzését jelenti, vagy más módon akár közvetlenül akár közvetetten azon jogkört jelenti, hogy a vezetést irányítja vagy az irányítást elindítja, akár oly módon, hogy rendelkezik a személy, szervezet vagy más jogi személyben olyan részesedéssel.
 2. „Alkalmazandó jog”: valamennyi alkalmazandó magánjogi jogszabály, rendelet, szabály, szabályozás, törvény, követelmény vagy felügyeleti szerv rendelete, beleértve az Irányadó jogokat.
 3. „Munkanap” – minden nap, kivéve (a) szombat vagy vasárnap vagy (b) az a nap, amelyen az Egyesült Államokban vagy Magyarországon a bankok jogosultak vagy kötelesek zárva tartani.
 4. „Bizalmas információ” – valamennyi olyan bizalmas vagy valamelyik fél tulajdonában lévő információ, amelyet ezt követően bármilyen módon, akár írásban, akár szóban, elektronikus úton vagy más módon hozzáférhetővé tesz egyrészről az WWWW, annak Kapcsolt vállalkozásai vagy bármely Megrendelő, másrészről bármely Beszállító (a továbbiakban: „Információ birtokosa”) a másik Fél vagy a Megrendelő részére (a továbbiakban: „Tájékoztatott fél”), korlátozás nélkül ideértve az alábbiakat:
  1. minden információ, amely az alkalmazandó üzleti titokra vonatkozó jogszabályok vagy egyéb jogi követelmények alapján üzleti titoknak minősül, és minden olyan információ, amelyet az Információ birtokosa bizalmas információként vagy a birtokában lévő információként kezel, vagy amelyről indokoltan feltételezhető, hogy az bizalmas jellegű vagy az Információ birtokosának a birtokában van;
  2. minden információ, amely a termékleírásokkal, adatokkal, know-how-val, formulával, összetételekkel, folyamatokkal, tervekkel, vázlatokkal, fényképekkel, grafikonokkal, rajzokkal, mintákkal, találmányokkal, ötletekkel, múltbeli, jelenlegi és tervezett kutatással és fejlesztéssel, a jelenlegi és tervezett gyártási vagy elosztási módszerrel és folyamattal, ügyfél listával, jelenlegi és elvárt ügyfél követelményekkel, árlistákkal, piackutatásokkal, üzleti tervekkel, számítógépes hardverrel, számítógépes szoftverrel, adatbázis technológiákkal, rendszerekkel, szerkezetekkel és építészettel kapcsolatos;
  3. minden információ, amely az Információ birtokosának, annak Kapcsolt vállalkozásainak vagy harmadik félnek az üzleti ügyivel kapcsolatos (amely magában foglalja a korábbi és a jelenlegi pénzügyi jelentéseket, pénzügyi terveket és költségvetéseket, a korábbi, jelenlegi és a tervezett költségvetéseket és terveket, üzleti terveket, stratégiai terveket, marketing és hirdetési terveket, nyilatkozatokat, ügyfél és vevő listákat és dokumentumokat, szerződéseket, a vezető munkavállalók nevét és hátterét, a munkavállalók képzési módszereit és az anyagokat, bármilyen módon vannak dokumentálva), és valamennyi információt, amelyet az Információ birtokosa dokumentumainak vagy tulajdonának az átvizsgálását követően, vagy az Információ birtokosával folytatott tárgyalások során szereztek meg, függetlenül a kommunikáció módjától, beleértve minden, az Információ birtokosának harmadik fél üzletfelére vonatkozó információt; és
  4. minden jegyzet, elemzés, összeállítás, tanulmány, összefoglaló és egyéb, a Tájékoztatott fél által elkészített anyag, amely tartalmazza a fenti információt, vagy részben vagy egészben azon az információn alapul, amelyet a fenti bekezdésekben felsoroltunk.

Jelen Megállapodás értelmezésében „az WWWW Bizalmas információja” azt a Bizalmas információt jelenti, amelyet az WWWW (vagy annak Kapcsolt vállalkozása, vagy bármely Megrendelő) közöl a Beszállítóval, és a „Beszállító bizalmas információja” azt a Bizalmas információt jelenti, amelyet a Beszállító közöl az WWWW-tel (vagy annak Kapcsolt vállalkozásával vagy bármely Megrendelővel).

Forrásszöveg:

 

1. CONTRACT:

 1. The Contract constitute the complete and exclusive statement of the terms of the agreement governing the sale of Goods by Seller to Buyer and any contrary terms and conditions from Buyer shall not apply, unless otherwise agreed in writing by Seller. Seller reserves the right in its sole discretion to refuse Buyer's order.
 2. The Contract shall become effective only on the date of Seller's acknowledgement order of Buyer's order. If the details of the Goods described in Seller's quotation differ from those set out in Seller's order acknowledgement, the latter shall apply.
 3. No alteration or variation to the Contract shall apply until agreed in writing by both parties. However, Seller reserves the right to make minor modifications and/or improvements to the Goods before delivery, provided that the performance of the Goods is not adversely affected and that neither the price nor the delivery date is affected.

2. PRICES:

 1. Unless otherwise specified in writing by Seller, the price specified by Seller for the Goods shall remain in effect for thirty (30) days after the date of Seller's quotation.
 2. All prices are exclusive of taxes, including value added tax and any similar and other taxes, duties, levies or other like charges arising outside Seller's country in connection with the sale of Goods and Software.
 3. Prices (a) are for Goods delivered EXW (Ex works) Seller's shipping point, exclusive of transportation, handling, packing and insurance, which are to be borne by Buyer. If the Goods are to be packed by Seller, packing materials are non-returnable.
 4. Buyer's orders with an order value of less than EUR 500 will be charged an administration fee of EUR 200.
 5. Any current or future tax or governmental charge (or increase in same) affecting Seller's costs of production, sale, or delivery or shipment, or which Seller is otherwise required to pay or collect in connection with the sale, purchase, delivery, storage, processing, use or consumption of Goods, shall be for Buyer's account and shall be added to the price.

3. TERMS OF PAYMENT:

 1. Unless otherwise specified by Seller, terms are net thirty (30) days from date of Seller's invoice in currency of Seller's quotation.
 2. Seller shall have the right, among other remedies, either to terminate this Contract or to suspend further performance in the event of the Buyer being in default with any payments under this Contract.
 3. If any payment owed to Seller is not paid when due, it shall bear interest, at a rate in accordance with applicable law from the date on which it is due until it is paid.
 4. Should the Sellers payment claim become endangered because of the Buyer's lack of ability to perform such obligation to Seller then Seller shall be entitled to withhold any outstanding deliveries unless the Buyer either has made advance payment as requested by the Seller or provided for any other satisfactory security acceptable to Seller.
Célszöveg:

 

1. SZERZŐDÉS:

 1. Jelen Szerződés teljesen és kimerítően tartalmazza Eladó az Áruk Vevő részére történő értékesítését szabályozó megállapodás szerződéses feltételeit, és az itt meghatározott feltételekkel ellentétes feltételeket Vevő nem alkalmazhat, kivéve, ha Eladó erről írásban másképp rendelkezik. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy Vevő megrendelését saját belátása alapján visszautasítsa.
 2. Jelen Szerződés csak azon a napon lép hatályba, amikor Eladó Vevő megrendelését visszaigazolta. Ha Eladó árajánlatában meghatározott Áruk leírása különbözik Eladó megrendelés visszaigazolásában megadott leírástól, az utóbbi érvényes.
 3. A Szerződést csak mindkét fél írásos hozzájárulását követően lehet módosítani vagy megváltoztatni. Azonban Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az Árukon a szállítást megelőzően kisebb módosításokat és/vagy finomítást hajtson végre, feltéve, hogy azok az Áruk teljesítményét nem befolyásolják kedvezőtlenül, és általuk sem az ár, sem pedig a szállítási határidő nem változik.

2. ÁRAK:

 1. Eladó más írásos kikötésének hiányában Eladó Árukra meghatározott árai Eladó árajánlatának időpontját követő harminc (30) napig maradnak érvényesek.
 2. Az árak az adókat nem tartalmazzák, beleértve az általános forgalmi adót és ahhoz hasonló adókat vagy más adókat, illetékeket, vámokat vagy ehhez hasonló költségeket, amelyek az Áruk és Szoftverek Eladó országán kívüli értékesítésével összefüggésben merülnek fel.
 3. Az árak (a) EXW, Ex works (teljesítés helye az eladó telephelye) értendők, nem tartalmazzák a szállítás, kezelés, csomagolás és biztosítás költségeit, melyeket Vevő visel. Ha az Árukat Eladó csomagolja, a csomagoló anyagok nem betétdíjasak.
 4. Vevő 500 EUR összeget el nem érő megrendelésére Eladó 200 EUR kezelési költséget számít fel.
 5. Eladó gyártási, értékesítési vagy szállítási költségét befolyásoló bármely jelenlegi vagy jövőbeni adó vagy állami teher (vagy azok növekedése), vagy olyan, az Áruk értékesítésével, megvásárlásával, szállításával, tárolásával, használatával vagy fogyasztásával kapcsolatos terhek megfizetése, amelyek megfizetésére vagy beszedésére Eladó egyébként köteles, Vevő számlájára történik, azokkal Eladó az árat megnöveli.

3. FIZETÉSI FELTÉTELEK:

 1. Eladó más írásos kikötésének hiányában a fizetési határidő Eladó számlájának keltétől számított nettó harminc (30) nap; a fizetés devizaneme Eladó árajánlatában meghatározott devizanem.
 2. Vevő jelen Szerződés szerinti bármely késedelmes fizetése esetén Eladó jogosult, egyéb jogorvoslatok mellett, jelen Szerződést megszüntetni, vagy a további teljesítést felfüggeszteni.
 3. Ha Eladót megillető bármely összeget Vevő határidőre nem fizeti meg, Eladó a fizetési határidőtől az összeg megfizetéséig terjedő időszakra a vonatkozó jogszabályokban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számít fel.
 4. Amennyiben Eladó fizetési igényét veszélyezteti Vevő e kötelezettségének teljesítésére vonatkozó képessége, Eladó jogosult visszatartani a hátralevő szállításokat, kivéve, ha Vevő Eladó által kért előleget megfizeti, vagy Vevő, Eladó számára elfogadható más egyéb biztosítékot nyújt.
Forrásszöveg:

It all starts with your floor.

This is a book about floors.

What a good idea! Of course, walls are OK and furniture can be very nice, but a floor is something else.

Nothing sets the tone for a successful interior more than a perfect floor. Your floor is the whipped cream on the cake. Well, under it, actually.

That's why we'd like to invite you on a quiet browse through this book. Take your time and discover what floors can do. Be inspired, look and compare. You'll see there's nothing preventing you from realising your dream interior.

We guarantee you the most gorgeous floor for years of pleasurable living. Low maintenance, environmentally-friendly, comfortable, warm, able to take a knock and very natural. Quite simply, a unique floor that will give you years of pleasure. Enjoy!

The widest choice
Whichever wood or stone design you're dreaming of, XXX® has it. For every room in your house.
True to nature
As natural as the inspiration behind them – that's what our designs look like. Surprisingly natural surface structures you can feel.
Super-easy to install
You can install your floor yourself or have it done for you, but thanks to the fantastic YYY® and ZZZ-system, you can install your XXX® floor in one click. Always perfect.
Célszöveg:

Minden a padlóval kezdődik.

Ez a könyv padlóburkolatokról szól.

Micsoda ötlet! Természetesen a falak rendben vannak, és a bútorok is lehetnek nagyon szépek, de a padló, az valami egészen más dolog.

A tökéletes padlónál semmi sem határozza meg jobban egy szép belső tér hangulatát. A padló a hab a tortán. Vagyis inkább a torta alatt.

Ezért is szeretnénk Önt felkérni, hogy csendben böngéssze végig ezt a könyvet. Szánjon rá időt, és fedezze fel, hogy mire képesek a padlóburkolatok. Keressen ihletet, válogasson, és hasonítsa össze a lehetőségeket. Meg fogja látni, hogy semmi sem akadályozza meg abban, hogy megvalósítsa álmai belső terét.

Évekre garantáljuk Önnek a legnagyszerűbb padlóburkolat által biztosított kellemes környezetet. Kevés karbantartást igényel, környezetbarát, kényelmes, meleg, kopás és karcolás álló, és nagyon természetes. Egész egyszerűen, olyan egyedi padlózat, mely évekre kényelmet nyújt Önnek. Lelje kedvét benne!

A legnagyobb kínálat
Bármilyen fa- vagy kő padlóburkolatról is álmodott, azt a XXX -nél biztosan megtalálja. A lakása minden helyiségébe.
Természethű
A padlók olyan természetesek, mint a természet, amely megihlette őket- ez a mi formatervezésünk. Meglepően természetes hatású felületek.
Szuper könnyű beépítés
Akár Ön is beépítheti a padlóját, vagy akár be is építtetheti, de a fantasztikus YYY és ZZZ- rendszernek köszönhetően egyetlen kattintással saját maga beépíteti a XXXX® padlót. Az eredmény mindig tökéletes.
Forrásszöveg:

Durch die Krise des Rentensystems gewinnen Immobilien als private Vermögensanlage und Altersvorsorge an Bedeutung. Nach einer Studie der XY KAG entfallen von den 44 Bio. US-Dollar Anlagevermögen der wichtigsten Pensionskassen weltweit rund 14 % auf Immobilienanlagen. Bei anderen institutionellen Kapitalanlegern ist er mit 3 bis 5 % weit geringer. Erklärtes Ziel vieler institutioneller Investoren ist eine mittelfristige Erhöhung auf Anteile zwischen 15 und 20 %. Zugleich wächst das Volumen der Anlagen bei institutionellen Investoren insgesamt, mit besonderem Potenzial bei der Altersvorsorge. Diese absolute und relative Erhöhung des Immobilienanteils steigert auf den Immobilienmärkten die Nachfrage. Unter den Immobilien-Anlage­strategien geht der Trend zum indirekten Investment. Laut XY halten institutionelle Anleger derzeit weltweit 54 % ihrer Immobilienportfolios in direktem Eigentum und wollen diesen Anteil bis 2007 auf rund 46 % senken. Das bedeutet wachsenden Bedarf insbesondere an Immobilien-Aktien.

Die Qualitäten der Immobilien-Aktie sind vor dem Hintergrund der Korrekturen bei Immobilienbewertungen in der Öffentlichkeit noch deutlicher geworden: Hohe Transparenz bei börsennotierten Gesellschaften, Investition und Desinvestition nach Marktlage statt nach Mittelzu- und -abflüssen, Fungibilität der Aktie und häufige Überprüfung der Bewertungsgutachten der Immobilienbestände durch regelmäßige Markttransaktionen.

Célszöveg:

A nyugdíjrendszer válsága miatt nő az ingatlanok, mint magánvagyon és nyugdíj-előtakarékossági forma jelentősége. Az XY KAG egy tanulmánya szerint az ingatlanbefektetések a világ legfontosabb magán nyugdíjpénztárainak 44 Mrd USA dollár értékű befektettet eszköz-vagyonának kerek 14%-át teszik ki. Más intézményi befektetők esetében ez az érték 3-5 %-kal alacsonyabb. Számos intézményi befektető deklarált célja a részesedést középtávon 15-20 %-ra emelni. Egyúttal növekszik az intézményi befektetők összes befektetésének volumene, különösképpen a nyugdíj-előtakarékossági befektetések esetében. Az ingatlan hányad ilyen abszolút és relatív növekedése fokozza az ingatlanpiacok keresletét. Az ingatlanbefektetési stratégiák között a trend az indirekt befektetések felé hajlik. Az XY szerint az intézményi befektetők világszerte ingatlanportfoliójuk 54%-ának közvetlen tulajdonosai, és ezt a hányadot 2007-ig kerek 46%-ra kívánják csökkenteni. Ez növekvő keresletet jelent különösen az ingatlanrészvények esetében.

Az ingatlanrészvény minőségi fokozatai az ingatlan-értékbecslések miatti kiigazítások okán a nyilvánosság előtt még érthetőbbek lettek: nagy átláthatóság tőzsdén jegyzett gazdasági társaságok esetében, befektetés és tőkekivonás a piaci körülményektől függően, nem pedig a tőke ki- és beáramlása alapján, a részvény helyettesíthetősége és az ingatlanállomány értékbecslési szakvéleményének gyakori felülvizsgálata rendszeres piaci tranzakciók révén.

Forrásszöveg:

Business Produktivität ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für XXX, ein international tätiger Ingenierdienstleister für Brandschutz. Mit vier Standorten in Deutschland und mehr als 80 Mitarbeitern realisieren wir internationale Großprojekte an Flughäfen, Hochhäusern, Bahnhofsprojekten und Stadien.

Nicht 80 Mitarbeiter, sondern über 1.000 Projekte im Jahr sind unsere Herausforderung vor der wir stehen. Mit einem Wachstum von 1 Gigabyte an Office-Dokumenten pro Woche steht die XXX-IT vor einer gigantischen Aufgabe. Unser bisheriges Problem bestand darin, dass ein Termin vor Ort immer mit einem sehr aufwändigen Prozess im Nachgang an diesen Termin verbunden war. Durch den Einsatz von yyyyy konnten wir unsere Mitarbeiter in die Situation versetzen Informationen dort zu erfassen, wo sie entstehen.

Wissen sichtbar zu machen. Wissen auch über Jahre hinweg wieder sichtbar zu machen, das ist eine Herausforderung vor der wir stehen. Unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben auf Informationen zuzugreifen, die möglicherweise von anderen Mitarbeiter, von anderen Partnern, von anderen Kunden bereitgestellt wurden – das ist die Herausforderung. yyy-Technologien helfen uns dabei Informationen schneller zu finden, strukturierter darauf zuzugreifen und mit anderen standardübergreifend auszutauschen.

Wir haben herausgefunden, dass unsere Mitarbeiter 30 Prozent ihrer Arbeitszeit damit verbringen mit dem Kunden zu kommunizieren. 40 Prozent der Arbeitszeit sind Sie bei Terminen vor Ort. Wenn wir es schaffen die Informationen gemeinsam bereitzustellen haben wir eine höhere Produktivität. Durch wwww können unsere Mitarbeiter nun während der Fahrt zum Kunden ihre Termine organisieren, ihre Aufgaben abarbeiten oder E-Mails weiterleiten. Wir können dadurch unsere Ressourcen viel wirtschaftlicher einsetzen.

Célszöveg:

Az üzleti termelékenység döntő sikertényező a nemzetközi környezetben működő tűzvédelmi mérnöki szolgáltató XXX számára. Négy németországi telephellyel és több mint 80 dolgozóval nemzetközi nagyprojekteket valósítunk meg repülőtereken, emeletes házakon, pályaudvarprojekteken és stadionokon.

Nem a 80 dolgozó, hanem az előttünk álló évi több mint 1000 projekt jelent számunkra kihívást. Az Office dokumentumok heti 1 gigabájtos növekedésével az XXX informatikája egy gigantikus feladat előtt áll. Eddig az jelentette számunkra a problémát, hogy egy helyszíni tárgyalás utólagosan mindig egy nagyon költséges folyamathoz kapcsolódott. Az yyyy alkalmazás bevezetésével dolgozóinkat olyan helyzetbe tudtuk hozni, hogy ott kapják meg az információkat, ahol azok keletkeznek.

A tudást láthatóvá tenni. A tudást még akár évek múltán is ismét láthatóvá tenni: ez egy olyan kihívás, amivel szembe kell néznünk. Dolgozóink számára megteremteni annak lehetőségét, hogy elérhessék azokat az információkat, amelyeket alkalmasint más dolgozók, más partnerek, vagy más ügyfelek készítettek elő – ez az igazi kihívás. Az yyy technológiák segítenek abban, hogy az információkat gyorsabban megtaláljuk, rendszerezettebben álljanak rendelkezésre, és azokat másokkal rendkívül hatékonyan cseréljük ki.

Megállapítottuk, hogy dolgozóink munkaidejük 30 százalékát azzal töltik, hogy ügyfelekkel kommunikálnak. A munkaidő 40 százalékát helyszíni tárgyalások töltik ki. Ha sikerül az információkat együtt előkészítenünk, nagyobb termelékenységet érünk el. A wwww segítségével dolgozóink most már az ügyfélhez menet közben tudják tárgyalásaikat leszervezni, feladataikat befejezni vagy akár e-maileket továbbítani. Ezáltal erőforrásainkat sokkal gazdaságosabban tudjuk használni.